Szyby zespolone

Szyby zespolone

Szyby zespolone

Szyba zespolona to zespół składający się z co najmniej dwóch szyb, tworzących komorę międzyszybową zawierającą powietrze lub inne gazy, oddzielonych od siebie i uszczelnionych na całym obwodzie z zastosowaniem wielostopniowego procesu zespalania przy użyciu ramki dystansowej, mas uszczelniających i substancji adsorbujących parę wodną.

Obecnie najczęściej stosowanymi szybami zespolonymi w budownictwie są jedno i dwukomorowe szyby termoizolacyjne z funkcjami izolacji cieplnej, akustycznej i ochrony przeciwsłonecznej.

Poniżej przedstawiamy najczęściej stosowane szyby z grupy szyb standardowych.

Szyby przeciwsłoneczne

Podstawowym zadaniem szyb przeciwsłonecznych jest zapobieganie przegrzewaniu się pomieszczeń, co związane jest z większym komfortem oraz niższymi kosztami klimatyzacji.

Szyby dźwiękochłonne

Ochrona przed hałasem ma zasadnicze znaczenie dla jakości naszego życia. Powinna być stosowana wszędzie tam, gdzie nie można zlikwidować lub zmniejszyć źródła hałasu.

Szyby termoizolacyjne

W celu ograniczenia strat ciepła z pomieszczenia na zewnątrz, w oknach montuje się szyby termoizolacyjne z powłoką niskoemisyjną umieszczoną do wewnątrz przestrzeni międzyszybowej.