Szyby dźwiękochłonne
Szyby dźwiękochłonne

Szyby dźwiękochłonne

Ochrona przed hałasem ma zasadnicze znaczenie dla jakości naszego życia. Powinna być stosowana wszędzie tam, gdzie nie można zlikwidować lub zmniejszyć źródła hałasu. Wysokie właściwości dźwiękoizolacyjne szyb uzyskuje się poprzez: zastosowanie szyb laminowanych zbudowanych w oparciu o specjalne folie znacznie poprawiające akustyczność szyby, zwiększenie masy szkła tzn. zastosowanie przynajmniej jednej szyby o dużym ciężarze powierzchniowym, asymetryczną budowę szyby zespolonej.

Szyby dźwiękochłonne Silent

Szyby dźwiękochłonne SuperSilent

O właściwościach akustycznych okna w największym stopniu decyduje rodzaj i budowa szyby zespolonej. Jednakże przy wyborze odpowiedniego dla nas rozwiązania należy wziąć także pod uwagę elementy, takie jak profil okna, okucia, fachowy montaż itd.  Wielkości tłumienia hałasu nie da się łatwo obliczyć. W związku z tym celem dobrania odpowiedniego dla nas rozwiązania powinni się zająć fachowcy.

Ochronę dźwiękoizolacyjną można łączyć z innymi funkcjami np. termoizolacyjnością, bezpieczeństwem, ochroną przeciwsłoneczną np. poprzez zastosowanie szyb z powłokami lub szyb laminowanych o określonej budowie.

Izolacyjność akustyczną szyb zespolonych wyznacza się w oparciu o normę EN 12354. Wielkość tłumienia dźwięku przenoszonego drogą powietrzną określa ważona wartość tłumienia Rw oraz wskaźniki adaptacyjne C i Ctr. Szyby zespolone, w zależności od ich konstrukcji, osiągają izolacyjność akustyczną w granicach Rw=28 do 53 dB.

Warunki i definicje

Rw [dB] współczynnik ważonej redukcji dźwięku

Rw + C [dB] wskaźnik adaptacyjny dla dźwięków o średniej i wysokiej częstotliwości, takich jak mowa, tzw. „różowy szum”, zintegrowanych w jedną wartość liczbową jak określono w EN ISO 717-1

Rw + Ctr [dB] wskaźnik adaptacyjny dla dźwięków o niskiej częstotliwości takich jak start samolotu, pociągi, samochody, zintegrowanych w jedną wartość liczbową jak określono w EN ISO 717-1

STC [Klasa transmisji dźwięku] wskaźnik (liczba) określający izolacyjność akustyczną wewnętrznych przegród budynku od dźwięków takich jak mowa, urządzenia elektryczne, sprzęt biurowy i innych dźwięków o średnich i wysokich częstotliwościach. Wskaźniki STC są obliczane zgodnie z ASTM E413 w zakresie częstotliwości od 125 do 4000 herców

OITC [Klasa przenikalności wewnątrz i na zewnątrz] wskaźnik (liczba) określający transmisję dźwięków z zewnątrz takich jak start samolotu, pociągi, samochody i innych dźwięków o niskich i średnich częstotliwościach przez fasady i elementy fasadowe. Wskaźniki OITC są obliczane zgodnie z ASTM E1332 w zakresie częstotliwości od 80 to 4000 herców

Testy

Certyfikowane parametry akustyczne uzyskuje się poprzez badania zgodnie z EN ISO 140, EN ISO 10140 lub innymi odpowiednimi normami. Pomiary są wykonywane dla standardowych wymiarów próbki (1,23 m x 1,48 m), w ściśle określonym zakresie temperatur.