Szyby termoizolacyjne
Szyby termoizolacyjne

Szyby termoizolacyjne

W obecnych czasach znaczącym składnikiem świadomej pod względem ekologicznym i ekonomicznym technologii budowlanej jest wysokowydajna izolacja cieplna. W celu ograniczenia strat ciepła z pomieszczenia na zewnątrz, w oknach montuje się szyby termoizolacyjne z powłoką niskoemisyjną umieszczoną do wewnątrz przestrzeni międzyszybowej.

Szyby termoizolacyjne Termo

Szyby termoizolacyjne SuperTermo

Powłoka ta powstaje w wyniku napylania metodą magnetronową na powierzchnię szkła float bardzo cienkiego układu warstw metali i tlenków metali, który ma zdolność odbijania promieniowania długofalowego (np. ciepło wypromieniowane z grzejników czy ciepło oddawane przez ludzi, zwierzęta oraz przedmioty), natomiast prawie bez przeszkód  przepuszcza promieniowanie krótkofalowe (słoneczne). Dodatkowo promieniowanie słoneczne przenikając przez przeszklenie powoduje nagrzewanie się ścian, podłóg, mebli itd., i zostaje zamienione na promieniowanie długofalowe, które jest odbijane do wewnątrz (tzw. efekt cieplarniany). Zastosowanie w oknie szyby zespolonej termoizolacyjnej zapewnia także wysoki komfort w pomieszczeniu, przede wszystkim poprzez redukcję tzw. ciągów zimnego powietrza oraz ograniczenie zjawiska kondensacji na szybach. Wypełnienie przestrzeni międzyszybowej gazem szlachetnym tj. argon lub krypton powoduje dodatkowe obniżenie strat ciepła z pomieszczenia.

Głównym parametrem określającym właściwości termoizolacyjne szyb zespolonych jest współczynnik przenikalności cieplnej Ug, który charakteryzuje ilość ciepła przenikającego przez szybę na zewnątrz. Im niższy współczynnik Ug, tym lepsze właściwości termoizolacyjne. Oblicza się go zgodnie z normą EN 673.

Zakres oferowanych przez nas szyb termoizolacyjnych:

  • Szyba zespolona jednokomorowa: Ug=1.6 do 0,9 [W/m2K]
  • Szyba zespolona dwukomorowa: Ug=0.7 do 0.4 [W/m2K]