Szkło ogniochronne

Szyby ognioochronne

Szkło ogniochronne

Dostarczamy naszym klientom wiele typów szkła ogniochronnego, które produkowane jest w różnych technologiach:

Monolityczne mające postać pojedynczej tafli szkła, które może być zbrojone stalową siatką lub transparentne. W czasie pożaru zachowuje ona przejrzystość – co ułatwia ratownikom prowadzenie akcji – ale czas, w jakim wytrzymuje działanie płomieni, jest ograniczony do kilku minut. Szyby monolityczne stosowane są zazwyczaj w elementach, które nie muszą mieć klasy izolacyjności ogniowej – mają klasę E.

Warstwowe składające się z dwóch lub więcej tafli, między którymi znajduje się warstwa ogniochronna ze specjalnego żelu mającego w zależności od producenta różny skład chemiczny. Przejrzystość szkła warstwowego w naturalnych warunkach jest zbliżona do tej, którą ma pojedyncza tafla o tej samej grubości. Warstwa żelu poprawia zaś dodatkowo izolacyjność akustyczną. W czasie pożaru warstwa żelowa pochłania energię cieplną. Żel staje się matowy i stopniowo twardnieje, dzięki czemu stanowi skuteczną przeszkodę dla płomieni i wysokiej temperatury Nie przepuszcza ciepła, a ponadto sprawia, że przeszklenie staje się sztywną przegrodą, która przez określony czas uniemożliwia rozprzestrzenianie się ognia i dymu.

Niezależnie od tego, szkło ogniochronne musi charakteryzować się zbadaną, certyfikowaną i określoną:

szczelnością na płomienie i gazy (E) – konstrukcja szklana zapewnia ochronę przed płomieniami i gorącymi gazami powstającymi podczas pożaru,

izolacyjnością cieplną podczas pożaru (I) – konstrukcja szklana gwarantuje zwiększoną izolację cieplną, czyli ograniczenie wzrostu temperatury po stronie chronionej, co utrudnia przenoszenie się ognia i zapobiega zapaleniu się po tej stronie palnych materiałów,

tłumieniem promieniowania cieplnego (W) – po stronie chronionej przez wskazany czas nie może ono przekroczyć maksymalnej wartości (15 kW/m2 w odległości 1 m od przegrody).

Dostarczamy szyby ogniochronne:

monolityczne w klasie E 30 , E-60-120

warstwowe w klasach EI 30 , EI 45 , EI 60, EI 90 , EI 120

Możemy je dostarczyć jako szyby pojedyncze do oszkleń wewnętrznych, jak również dzięki posiadanym automatycznym liniom produkcyjnym jako gotowe szyby zespolone o różnych parametrach.

Należy pamiętać że szkło ogniochronne jest jednym z elementów całego systemu zabezpieczenia przeciwpożarowego. Vitroterm-Murów S.A. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zastosowanie danego rodzaju szkła ogniochronnego w systemach, z którymi nie jest ono zgodne oraz w systemach, które nie spełniają wymagań przepisów przeciwpożarowych.