Heat Soak Test (HST)

Heak Soak Test

Heat Soak Test

Naszą ofertę dla klientów wzbogacamy o przeprowadzanie "Heat Soak Test-u" czyli wygrzewania szkła hartowanego w temperaturze 290° C. Jest to oferta skierowana przede wszystkim do producentów fasad aluminiowych i balustrad szklanych.

Proces produkcji szkła płaskiego float, będącego materiałem dla procesu hartowania, niesie w sobie ryzyko sporadycznego przedostawania się (w hucie szkła) do masy szklanej niewielkich wtrąceń związków niklu.

Zanieczyszczenia te, pozostające w szkle po procesie hartowania, mogą w pewnych sytuacjach powodować ryzyko samoistnego pękania szkła hartowanego.

Typowe pęknięcie spontaniczne spowodowanie wtrąceniem siarczku niklu pokazuje poniższa fotografia.

Wytracenie siarczku niklu w szkle

Ryzyko samoistnego pękania szkła stosunkowo niewielkie, ale w wypadku stosowania szkła hartowanego na fasadach, balustradach lub w innych, trudno dostępnych miejscach, można i należy się przed nim zabezpieczyć.

Metodą, która pozwala uniknąć problemów z samorzutnym pękaniem szkła hartowanego, jest zbadanie szkła w procesie tak zwanego Heat Soak Testu.

Kontrola i wizualizacja procesu grzania odbywa się przy użyciu 12 czujników temperatury i komputera. Precyzyjny pomiar temperatury powietrza i tafli szklanej pozwala optymalnie dobrać parametry procesu grzania podczas testu.

Nasz piec do testów HST spełnia wymagania normy

EN 14179 – 1  "Heat Soak Tested Thermally Toughened Safety Glass"

Cykl procesu HST

Wymiary tafli szklanych poddawanych HST

Wysokość: 2600 mm

Długość: 4500 mm

Grubość: od 4mm do 19mm

Przebieg TEST HST

czas nagrzewania przy pełnym wsadzie (4500kg) - 3 h

czas utrzymania temp. 290˚C -  2 h

czas chłodzenia -  3 h

cykl procesu w postaci graficznej przedstawiony jest na wykresie