Oferty pracy Vitroterm Murów

Kariera

Procedura rekrutacyjna:

W naszej firmie szukamy osób zmotywowanych, otwartych na zdobywanie wiedzy i nowych doświadczeń, pragnących uczestniczyć w doskonaleniu naszych procesów produkcyjnych; osób, które potrafią pracować w zespole, są ambitne i chciałby wykorzystać swój potencjał w dynamicznie rozwijającej się firmie.
Proces rekrutacji w naszej firmie odbywa się w dwóch etapach.

ETAP I Zgłoszenie

W I etapie rekrutacji kandydat powinien przesłać ze strony internetowej , pocztą, wysłać na adres e-mail: biuro@vitroterm.pl lub przynieść do nas CV z listem motywacyjnym.

Prosimy o umieszczenie w CV klauzuli dotyczącej zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie procesu rekrutacji:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy przez VITROTERM MURÓW S.A. ul. Wolności 33, 46-030 Murów, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO)"..

W przypadku chęci udziału w kolejnych rekrutacjach prosimy o następującą klauzulę:


"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez VITROTERM MURÓW S.A. ul. Wolności 33, 46-030 Murów, dla potrzeb niezbędnych do realizacji aktualnej oraz przyszłych rekrutacji (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO)".

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

ETAP II Rozmowa kwalifikacyjna

Po pozytywnej ocenie złożonych dokumentów kandydata poinformujemy telefonicznie zapraszając na rozmowę kwalifikacyjną. Podczas rozmowy możemy zapytać o wykształcenie, doświadczenie i plany zawodowe.

O wynikach kandydat zostanie poinformowany po zakończeniu procesu rekrutacyjnego.

Obowiązek informacyjny dla kandydatów do pracy:

Informujemy, iż administratorem danych osobowych kandydatów do pracy VITROTERM MURÓW S.A. ul. Wolności 33, 46-030 Murów, email: biuro@vitroterm.pl Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia procesu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a i b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO).

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu rozstrzygnięcia procesu rekrutacji, a w przypadku wyrażenia zgody na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres 12 miesięcy, liczonych od końca roku kalendarzowego w którym złożone zostały dokumenty aplikacyjne, a następnie zostaną usunięte.

Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, niż upoważnionym na mocy przepisów prawa bądź w oparciu o zawarte umowy powierzenia.


Ponadto, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej cofnięciem).


Dodatkowo, przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, przy czym jest niezbędne do udziału w procesie rekrutacji.

Decyzje dotyczące przeprowadzenia oraz rozstrzygnięcia procesu rekrutacji nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane.