Aktualności Vitroterm-Murów S.A.

Projekt: Dotacja na kapitał obrotowy dla Vitroterm-Murów S.A.

09 lipca 2020

Loga Funduszów Europejskich

Projekt: Dotacja na kapitał obrotowy dla Vitroterm-Murów S.A.

Cel: Utrzymanie działalności przedsiębiorstwa w okresie Covid 19.

Planowane efekty: Utrzymanie zatrudnienia i zapewnienie ciągłości prowadzenia działalności.

Wartość: 333 443,31 PLN.

Wkład funduszy europejskich: 100%.

Okres realizacji: 01.07.2020 do 30.09.2020.