Aktualności Vitroterm-Murów S.A.

OGŁOSZENIE O UTRACONYCH AKCJACH

12 listopada 2020

                                                                            OGŁOSZENIE

Zarząd Spółki Akcyjnej Vitroterm- Murów ogłasza, że papierowe dokumenty następujących akcji imiennych  
Serii A o numerach: 00603; 00628; 00629; 00638; 00673; 00674; 00679; 00762; 00813; 00997; 00998;
- zostały utracone lub zniszczone.
Wzywa się wszystkich, aby, jeżeli są w ich posiadaniu, w  terminie 8 dni od dnia ogłoszenia, złożyli te dokumenty w Spółce
oraz zgłosili swoje roszczenia do nich, pod rygorem unieważnienia dokumentów akcji przez Zarząd Spółki
i wydania ich duplikatów osobom żądającym ich wydania.