Aktualności Vitroterm-Murów S.A.

DRUGIE OGŁOSZENIE O UTRACONYCH AKCJACH

30 listopada 2020

OGŁOSZENIE DRUGIE

Zarząd Spółki Akcyjnej Vitroterm- Murów ogłasza, że papierowe dokumenty następujących akcji imiennych  Serii A o numerach:00017,00430,00636,00681,00941 - zostały utracone lub zniszczone. Wzywa się wszystkich, aby, jeżeli są w ich posiadaniu, w  terminie 8 dni od dnia ogłoszenia, złożyli te dokumenty w Spółce oraz zgłosili swoje roszczenia do nich, pod rygorem unieważnienia dokumentów akcji przez Zarząd Spółki i wydania ich duplikatów osobom żądającym ich wydania.