UNG TYP HST 4000

Ung typ HST 4000

UNG TYP HST 4000

Vår kunderbjudande berikas med "heat soak test" dvs. värma upp härdat glas till 290° C. Erbjudandet riktas först och främst till tillverkare av aluminiumfasader och glasräcken.

Produktionsprocessen av float-planglas dvs. materialet för härdningsprocessen, innebär risk för att små nikelföreningspartiklar tränger sig in i glasmassan.

Tillbaka till produktlistan

Föroreningarna som uppstår vid härdningsprocessen kan i några fall orsaka risken för spontan sprickning av härdat glas.

Risken är liten men i fall av härdat glas i fasader, räcken eller andra, svårtillgängliga platser ska man säkra sig mot denna risk.Problem med spontan sprickning av härdat glas kan undvikas genom att utföra s.k. heat-soak-testet.
Uppvärmningen kontrolleras och övervakas av 12 temperaturgivare och en dator.
Noggrann mätning av luft- och glastemperatur gör det möjligt att anpassa uppvärmningsparametrar optimalt under hela testet.
Ungen uppfyller standardkrav enligt följande:  EN 14179 – 1  “ Heat Soak Tested Thermally Toughened Safety Glass “Mått på glasrutor som testas med HST

  • Höjd: 2600 mm
  • Längd: 4500 mm
  • Tjocklek: mellan 4 mm och 19 mm

HST-TESTET

  • uppvärmningstid med full last (4500 kg) - 3 h
  • tid när temperaturen håller sig runt 290˚C -  2 h
  • kylningstid -  3 h.

Processkrets i grafisk form finns på ritningen.
HST ugnskammare från ITM

Upp