HÄRDNING AV PLANGLAS

Härdning av planglas

HÄRDNING AV PLANGLAS

Härdat glas (ESG) tillverkas av vanligt float-glas eller glas med mjuka eller hårda beläggningar, ornamentglas eller massfärgat glas.

Basglas härdas dvs. råvaran värms upp till 620 – 680 °C för att sedan kylas ned snabbt med tryckluftsstråle. Som resultat skapas det tryckspänning på ytan vilket ökar glasets beständighet.

Tillbaka till produktlistan

ESG härdat glas blir flera gånger mer beständigt än vanligt glas med samma tjocklek och i fall det bryts granulerar i små delar med slöa kanter i stället för att spricka i vassa nålar. Härdat glas kan användas alltid där lagen kräver säkerhetsglas. Det används både i byggindustri som möbelindustri eller i tillverkning av t.ex. vindrutor.

Fördelar med ESG härdat glas: När den mekaniska uthålligheten överskrids spricker härdat glas i små slöa delar vilket gör att det klassas som säkerhetsglas. Värmehärdat glas används i bygg- och möbelindustri, vitvaror, motorindustri, järnvägs-, flyg- eller fartygskommunikation, transportindustri och många andra industribranscher. När den mekaniska uthålligheten överskrids granulerar härdat glas i små slöa delar vilket gör att det klassas som säkerhetsglas. Värmehärdat glas används i bygg- och möbelindustri, vitvaror, motorindustri, järnvägs-, flyg- eller fartygskommunikation, transportindustri och många andra näringsbranscher.

  • stor uthållighet för mekaniska spänningar
  • mindre risk för skador med hänsyn till att glaset spricker i slöa splittrar
  • ökad uthållighet för snabba temperaturskillnader

Produktionsmöjligheter:

Hos oss tillverkas härdat glas i en modern ung med utmärka parametrar: TAMGLASS PRO E.
Produktionsmått för enkla härdade glas: max 2445 mm x 5100 mm, minimal diagonal ska bli längre eller lika med 300 mm, medan bredd blir minst 80 mm

Halvhärdat glas (TVG)  

Halvhärdat glas tillverkas genom värmebearbetning (enligt PN-EN 1863 ).
Detta ökar glasets mekaniska och termiska uthållighet.
På så sätt bearbetas glas med tjocklek på max. 10 mm.

Halvhärdat glas används som ett lager i laminerat glas med hänsyn till sin ökade uthållighet för böjning och brottmönster. Flerlagersglas kan användas som fasadpaneler med ramfri punktmontering.
Håltagning och skärning ska ske som för härdat glas.
Alla glasbearbetningar sker innan glaset värmeförstärkts.
Man kan anta att halvhärdat glas har mekanisk uthållighet mellan ej-härdat och härdat glas.
Om glaset monteras på fasaden blir det även viktigt med ökad värmebeständighet av halvhärdat glas. I fall av spruckna glas (sprickor går från kant till kant) stannar de större fastklistrade delarna kvar på fasaden vilket ökar användarsäkerhet.

Halvhärdat glas anses inte som säkerhetsglas.

ANVÄNDNING av värmeförstärkt TVG glas (halvhärdat)

Tack vore sin karaktäristiska brottmönster passar värmeförstärkt TVG glas perfekt som glasfyllning där glas är ett sammanställt VSG laminerat glas och ska ha följande funktioner:

a) säkra mot tunga kroppar (som skulle falla ut, ned eller genom glaset)
b) säkra mot att glaspanelen faller ut efter slag
c) säkrar mot att glaspanelen faller ut i konstruktioner där glaset stöds linjärt, t.ex.:

  • räcken, staket och glasväggar - i VSG laminerat glas med s.k. "annealed" glas eller härdat ESG glas
  • yttertak, skyddstak och glastak - i VSG laminerat glas med s.k. annealed glas eller härdat ESG glas
  • golv, trappor, glastrappor - i VSG laminerat glas med s.k. annealed glas eller härdat ESG glas

Härdat glas med silkescreentryck

Metodens teknologiska process blir att belägga glaset med emalj på tryckmaskinens horisontella bord och rubba med ett rubbningsverktyg. Färgen går igenom silen och skapar ett mycket tunt lager. Keramisk färglager är tunnare i jämförelse med valsningsmetod och beroende på färgtyp kan ge transparent eller ej transparent glas. Att använda denna metod innebär att utifrån emaljerad beläggning syns alla delar som har något att göra med vidare användning av emaljerat glas, t.ex. tätning, monteringslim, isolering, monteringsdelar. Det rekommenderas att bestämma emaljerat glasets användningsområden innan tillverkningsprocessen påbörjas.

Emaljens speciella färger, t.ex. metalliska eller mångfärgat glas kan tillverkas endast efter speciell beställning.
Man måste komma överens med tillverkare om deras utförande och användningsområde.

Senare bearbetning av emaljerat glas påverkar dess fysiska och kemiska egenskaper vilket är otillåtet.
Emaljerat glas kan användas som enkla glas eller laminerat glas (VSG) samt i glaspaneler (värmeisolerande glas). Glasprodukterna uppfyller lämpliga standarder för alla användningsområden.

Upp