GLASBEARBETNING

Glasbearbetning

GLASBEARBETNING

Med vår maskinpark kan vi utföra olika tjänster inom glasbearbetning. Vi erbjuder slipningssnitt, borrning, klippning, fräsning och blästring av glasytor. Vi kan uppfylla även mest komplicerade projekt.

Tillbaka till produktlistan

 

obrobka

Glasskärning:

 • Professionella anordningar för glasskärning garanterar precisionskärning i alla format av både ett- eller flerlagersglas.

Glasslipning:

 • Med glasbearbetningsutrustning för planglas kan vi utföra flera olika typer högkvalitativ slipning med tjocklek mellan 3-19 mm.

Hålborrning i glas:

 • Borrmaskin med spindel och numeriskt centrum låter oss att borra hål med diameter mellan 4-100 mm med stor precision - både i ett- och flerlagersglas.

CNC-bearbetning:

 • Vårt numeriska centrum möjliggör bearbetning av glas i valfri, även mest komplicerad form, med stor precision (upprepat utförande) och korta leveranstider.

Typer av glasets kantbearbetning:

Att slöa glas med bandslipmaskin
                                                           
Att slöa glaskanter är den enklaste form av bearbetning. Glaset bearbetas med bandslipmaskin för att få slö kant (oftast som inledande bearbetning inför härdning).

Utformning av slöat glas - varje form

Glasets tjocklek: 3÷8 mm

Slipning och polering av glaskanter:

Blyertsslipning (trapetsslipning) – utförs med diamantskivor på lodräta eller horisontella slipmaskiner med flera slipningshuvud eller med diamantskivor på numeriskt centrum.

 • slipad kant – mattslipning längst hela kanten
 • polerad kant – glittrande kant
 • slipnings- och poleringsvinkel för blyertsslipning - a= 45 o  

Rund slipning (c-kant) – utförs med diamantskivor

 • slipningskant – mattkant
 • poleringskant – glittrande kant

Former av glas slipade och polerade med diamantskivor är valfria.

Slipning och polering med olika vinklar.
Former av glas slipade och polerade (med rondellskivor) – polygon med rätta linjer (t.ex. triangel, trapets, rektangel)

Möjligheter att bearbeta glaskanter:

Numeriskt centrum:

 • Tjocklek av bearbetat glas: 4-19 mm
 • Minimistorlek 100 x 200 mm
 • Maximal storlek: 2200 x 3600 mm                             
 • Form: valfri

Lodrät slipmaskin:

 • Minimistorlek 40 x 40 mm
 • Maximal storlek 2500 x 2250 mm
 • Form: rät linje

Lodrät slip- och borrmaskin:

 • Minimistorlek 350 x 350 mm
 • Maximal storlek 2600 x 4000 mm
 • Form: rektangel

Hål i härdat glas:

 • Glasets minimitjocklek: 3 mm
 • Glasets maximala tjocklek 38 mm
 • Minimal borrdiameter: 3 mm
 • Maximal borrdiameter: 50 mm

Upp