SÄKERHETSGLAS

Säkerhetsglas

SÄKERHETSGLAS

Allt där vi använder glas spelar säkerhet en stor roll. Huvudmål med säkerhetsglass är att skydda människor mot kroppsskador i fall av vassa glassplitter när glaset bryts. Säkerhetsglas är mer beständigt för slag eller stött.

Tillbaka till produktlistan

GlasMax Safe säkerhetsglas är ett laminerat glas som påminner om ett vanligt glas. Det uppfyller alla konstruktionskrav som ställs inför de moderna produkter som tillverkas av sådant glas. Dessa krav är bl.a. kontroll av ljusinsläpp och solstrålning, energisparande och säkerhet av husets invånare och själva byggnaden mot utvändiga risker. Trots att slag mot glaset skapar ett brottmönster så rätt monterat laminerat säkerhetsglas stannar kvar i fönsterkarmen vilket innebär att byggnadens integritet förblir hel och övriga fönsterfunktioner är fortfarande bevarade.

Det rekommenderas att använda säkerhetsglas särskilt i dörrar, skiljeväggar, panelinglasningar, inglasningar på balkonger, terrasser, vindskydd, räcken och övriga säkerhetsanordningar mot fall från höjd.

Glas klassificeras avseende användarsäkerhet enligt standarden EN 12600. Detta är en slagmetod för pendelundersökning. Säkerhetsklasser beskrivs beroende på höjd från vilken pendel faller ned på ett glasprov och glasets brottmönster.

Upp