FAQ

Ädelgas introduceras medan en glaspanel pressas ned i en automatisk pressmaskin. Processen är datorstyrd. Gasen är transparent, luktfri och absolut inte toxisk (den finns till och med i luft som vi andas in).

Att bedöma glasets kvalitet och utförande av glaspanelen ska du besiktiga den utifrån med blotta ögat och i naturligt ljus på avstånd av 200 cm. Fel som inte kan synas på sådant avstånd inte betraktas som fel. Du bedömer glasets klarhet, dvs. betraktar glasets bakgrund utan att se några speciella punkter på glaset. Bedömning ska ske utan extra belysning eller direkt solstrålning.

Du kan tvätta glaset med allmänna tvättmedel med hänsyn till följande:

  • permanenta nedsmutsningar, t.ex. murbruksrester kan du avlägsna efter att fukta riktigt med vatten för att lossa på hårda och vassa partiklar
  • avlägsna etiketter omedelbart efter montering
  • etiketter får inte avlägsnas med vassa föremål som kan orsaka repor på glas.
  • rester av tätningsmassor, lim från etiketter och fettfläckar ska avlägsnas med teknisk sprit och sedan med vatten. Nedsmutsad reflexbeläggning ska rengöras utan ämnen som kan skada beläggningen, dvs. frätande eller alkaliska medel (som innehåller fluor eller klor)

Vill du veta mer om fönster kan du kontakta våra experter med speciell kontaktblankett. En annan form att lära känna om alla nyheter avseende inglasning är att använda vårt Nyhetsbrev. Anger du din e-postadress får du alla nyheter om GlasMax program som publiceras på webbsidan.

Information om att detta är GlasMax glaspanel finns på distansram som placeras inre i glaspanelen, på etiketten på glaset och i teknisk och handelsdokumentation som följs med produkten.

Som standard beviljas garanti på 5 år. Du kan även köpa en extra försäkring som förlänger garanti upp till 10 år vilket är en total nyhet i fönster- och glasindustri. Förlängd garanti fungerar på samma sätt som extra garanti när du köper ny bil eller elektronik.

Vitroterm-Murów S.A. beviljar 5 års garanti på levererade glaspaneler när det gäller deras täthet. Garantin beviljas fr.o.m. tillverkningsdatum som finns på glaspanelens distansram.

Alla certifikat för glas som tillverkas av Vitroterm-Murów SA kan laddas ned från fliken LADDA NER.

Kondens på invändigt på glaset kan uppstå endast i fall av fel ventilation med samtidigt för stor fuktighet i rummet. Med tanke på egen hälsa ska du lufta och värma rummet.

Söker du individuell lösning kan du kontrollera om glaset du vill använda passar till dina behov avseende transparens och värmeisolering. Detta kan kontrolleras med en enkel Guardian Configurator app - appen finns i flikar för Bransch och Arkitekt.

Nej, inte i varje fönster, Vitroterm-Murów S.A. rekommenderar att du rådger med fönstermottagaren om monteringsplats för fönster med spröjs innan du lämnar in order. I fall av vinkelfönster med risk för vibrationer (orsakade av t.ex. stor trafik eller buller) rekommenderas inte fönster med spröjs.

I samband med varierande utomhusförhållanden (temperaturändringar och skillnader i luftfuktighet) kan det uppstå periodisk kondens på glasets yttre ytan. Fenomenet uppstår när fuktig luft når en yta med lägre temperatur och kylas ned för att kondensera. I fall av glaspanelen - ju lägre U-värde desto kallare blir glasets utvändiga yta, för bara en liten mängd värme tränger sig utanför. Kondens på glaspanelens utvändiga yta beror på väderförhållanden och glasets egenskaper. Kondens innebär därför bara att din glaspanel är av den högsta kvaliteten och inte har något som helst fel.

Alla multifunktionella GlasMax glaspanelers huvuduppgift är att skydda mot värmeförluster. Högkvalitativ värmeisolering uppnås i detta fall genom att använda lågemissionsglas med ClimaGuard Premium beläggning. Förutom mycket viktigt skydd mot värmeförluster utifrån kan alla värmeisolerande glas spela en annan viktig funktion, t.ex.: solglasskydd, ljudisolering, säkerhet, inbrottsskydd osv. enligt kundens individuella kundbehov.

Skillnaden mellan GlasMax glaspanel och dess vanliga motsvarighet från en okänd märke är att om du väljer GlasMax glaspanel får du garanti att materialet består av högkvalitativa material. GlasMax glaspanelens unika kvalitet bekräftas av ISiC certifikat. Certifikatet utdelas av Institutet för Glas och Keramik och innebär att GlasMax glaspaneler är av högsta kvalitet och överskrider standarder för sådana produkter. En annan fördel med GlasMax glaspaneler är att garantin kan förlängas upp till 10 år.

Värmegenomsläppkoefficient dvs. U-värde för lågemissionsglas beror på gas som fyller i utrymmen mellan glasen och bredd på glaspanelens distansram. U-värdet ändras när bredd på distansramen ändras. Ungefärligt U-värde (som bestäms enligt standarden DIN EN 673 T =10 K) anges för lågemissionsglas med argon eller luft. Blir ramen bredare än 18 mm ökar U-värdet i samband med konvektionsvärmeöverföring inne i glaspanelen.

Maximala mått för glaspaneler som tillverkas av Vitroterm-Murów S.A. blir 2700 x 4000 mm.

  • GlasMax Thermo / SuperThermo  glaspanelsystem med magnetronbeläggning och värmeisolering. Begränsar värmeförlust även upp till 90% i jämförelse med traditionellt glas.
  • GlasMax SunBlock / SuperSunBlock - glaspanelsystem med solskydd. Skyddar mot förvärmning och garanterar utmärkta värmeparametrar och ljusreduktion.
  • GlasMax Silent - glaspanelsystem med ljudisolerande laminat. Minskar utomhus buller upp till 75%.
  • GlasMax Secure - glaspanelsystem med inbrottsskyddande laminat. Ökar din säkerhet radikalt och hindrar inbrott. Systemet garanterar lägre försäkringspremier.
  • GlasMax Safe - glaspanelsystem med säker laminat. Skyddar dig och din familj mot kroppsskador orsakade av glas brutet inifrån.
Upp