OM OSS

Aktiebolaget "Vitroterm-Murów" Spółka Akcyjna är en av de största polska tillverkare av glaspaneler.

Företaget fortsätter över 250 år gammal tradition av tillverkning och bearbetning av glas som byggvara som grundades i Murów 1755.

2014 hade anläggning i Murów sin 20-års jubileum.

"Vitroterm-Murów" SA har sitt säte i Opolskie län, Polen i en liten stad Murów nästan 25 km från Opole direkt vid sträckan Opole - Namysłów.
Bolaget grundades av privata personer år 1944 som aktiebolag med helt polsk kapital. Idag anställer vi ca. 150 personer.

Bolaget äger mark på ca. 3,5 ha, en ny kontorsbyggnad och tre moderna produktionshallar med totalyta på 10 000 kvm.

Bolagets kunder är välkända snickerier med specialisering i fönster och dörrar av trä, PVC och aluminium. Bolaget erbjuder sina tjänster även till individuella kunder.
Vitroterm - Murów SA levererar glaspaket och glasprodukter i hela Polen och utomlands.

Bolaget garanterar erfarenheter samt produktions-, intellektuell och logistisk potential lika med de västeuropeiska välkända branschföretag.

Bolaget erbjuder:

 • glaspaket för fönster och fasader
 • punktmonterat glas
 • glas som byggvara
 • härdat glas
 • bearbetning av planglas
 • silkescreentryck på glas
 • glaslaminering

Varje vecka tillverkar vi glas med totalyta liknande med en fotbollsplan.

Redan från början har bolaget konsekvent utvecklats och investerat med hänsyn till ständigt ökad kvalitet av de erbjudna varor och tjänster samt ökad produktionspotential.

Högkvalitativa glaspaneler tillverkas på modernaste anordningar från kända europeiska märken, t.ex. GTI Peter Lisec - Österrike, Bottero - Italien, Reinhardt-Technik - Tyskland.
Bolaget äger TAMGLASS härdung med automatisk glasbearbetning, tre produktionslinjer och möjlighet att fylla i glaspaneler med gas i en streck (s.k. ON-LINE gasremsor), moderna sektioner för float-glas skärning och laminerat glas, ramböjning, automatisk fyllning av ramar med fuktabsorberande medel och en anordning för att sammanställa strukturellt glas med silikon.

Vitroterm-Murów S.A. äger dessutom ett integrerat datasystem för fullständig hantering av bolagets alla verksamhetsområden, från mottagning av beställningen under hela produktionscykel, till förpackning och frakt av de färdiga varor. Vi bygger ut och uppdaterar vår egen fraktflotta. Våra lastbilar utrustas med HDS-system för lossning. Bolaget är fullständigt redo när det gäller logistik och utför samt kan utföra i framtiden även speciella leveranser med glaspaneler och glasprodukter för att användas inomhus eller på fasader i hela landet.

 

Under tillverkning används glas från välkända koncerner, bl.a. PILKINGTON, NSG, SAINT-GOBAIN, GUARDIAN, AGC, EUROGLAS.

Återförsäljare av tätningsmassor är: KADMAR, TENACHEM, av molekylsiktar - GRACE, av distansprofiler: ALUPROF och SAINT GOBAIN.

Spröjs levereras av HELIMA och ECO IN.

Alla huvudleverantörer har implementerat kvalitetsledningssystem enligt ISO 9000.

Vi tillverkar produkter som har alla intyg och certifikat från Institutet för Glas och Keramik och den bästa bekräftelsen av deras höga kvalitet och pålitlig kundservice är Certifikat om Kvalitetsledningssystem enligt standarden PN - EN ISO 9001:2009.

Vitroterm finns bland de 55 Finanstigrar i Opolskie län.

Finanstigrar i Opolskie län är en sammanställning av företagare från Opolskie län som skapas baserande på fem finansiella faktorer.

Juryn har tagit mest hänsyn till: egen kapitals lönsamhet, lönsamhetsindex för försäljningstal, dynamik i omsättningsökning, dynamik i vinsökning och nettovinst.

Vitroterm -Murów fick "Gröna fönstret"-certifikat som ett av få företag i Polen.

Certifikatet är en del av samhälles- och utbildningskampanj "Gröna fönstret - ta bort kvicksilver ur ditt liv" med syfte att utbilda Polacker om kvicksilvers toxiska egenskaper och marknadsföra alternativa teknologier utan kvicksilver.

Trots att kvicksilver är så toxisk används den fortfarande i masstillverkning och dess avfall påverkar miljön kraftigt. Därför blir det så viktigt att utbilda branschen och folk om alternativa kvicksilverfria tekniker där priser inte skiljer sig från pris på de skadliga produkterna med kvicksilver.

Vitroterm har Guldcertifikat av pålitlighet. Certifikatet bekräftar att bolaget följer etiska regler av hederlighet, pålitlighet, transparens och ansvar i affärsvärlden.

Certifikatet garanterar både kunder och leverantörer samt samarbetspartner att Vitroterm-Murów S.A. baserar sina affärsrelationer på ömsesidig respekt, pålitlighet och ärlighet.

Företaget vittnar om Pålitligt Företags bud:

 1. Ha ett mål förutom vinst
 2. Ta hand om dina anställda
 3. Engagera dig i samhället
 4. Tänk på miljö innan du förstör den
 5. Ha respekt för konsumentkraft..

Guldcertifikat av pålitlighet bekräftar att alla belönade bolag betraktas som pålitliga och ärliga.  Bolag som kan stolt visa fram sitt Guldcertifikat av pålitlighet har en säker och stark marknadsposition.

Upp