Dlaczego w Murowie padają strzały?

2 listopada 2018

W okolicach Murowa  często słychać strzały z broni palnej. Słychać też serie z karabinu maszynowego. Co się dzieje?

Przyczyna jest całkiem prozaiczna. Firma Vitroterm-Murów uruchomiła  nową linię do laminacji szkła.

Jednym z produktów wytwarzanych na nowej linii są wielowarstwowe - laminowane szyby kuloodporne. Proces sprawdzania  wytrzymałości szyb kuloodpornych  polega na określeniu ich odporności na ostrzał z broni palnej o różnym kalibrze.

Specjalnie wynajęta firma posiadająca wymagane uprawnienia dokonuje kontrolnych przestrzeleń szkła za pomocą broni palnej o różnym kalibrze i różnej  energii kinetycznej pocisków.

Film z prób ostrzału do obejrzenia.

Na filmie można zobaczyć próbę przestrzelenia szyby kuloodpornej  o grubości 38 mm  z broni o kalibrze 5,65x45 . Szyba skutecznie zatrzymała ostrzał z KM Beryl i uzyskała klasę kuloodporności BR5 S wydany przez Instytut Mechaniki Precyzyjnej z Warszawy .

Przegrody kuloodporne ze szkła mają szerokie zastosowanie w obiektach bankowych, kantorach, lombardach, sklepach jubilerskich oraz w wszędzie tam, gdzie istnieje duże zagrożenie napadu z bronią palną, czy też napadu w celu włamania. 

Pancerne przegrody szklane o specjalnym przeznaczeniu muszą skutecznie chronić życie ludzkie lub mienie , które się  za nimi się znajduje , dlatego dokładność i jakość wykonywanych produktów musi być potwierdzana  badaniami laboratoryjnymi i testami poligonowymi.

Program atestowania  szyb kuloodpornych jest elementem przygotowywania się przez Vitroterm –Murów SA do realizacji kontraktów na dostawy szkła dla obiektów wymagających podwyższonej ochrony przed ostrzałem z broni palnej .

do góry