Vitroterm-Murów S.A. po raz kolejny potwierdza jakość szyb zespolonych

18 marca 2014

Celem auditu było przedłużenie ważności certyfikatu i licencji na produkowane w firmie oszklenia strukturalne z użyciem silikonów.

Eksperci z firmy Dow Corning poddali kontroli i ocenie wszystkie etapy procesu produkcji szyb zespolonych z użyciem silikonów:

  • czystość oraz organizację pracy na wydziale produkcji szyb zespolonych
  • sposób składowania i oznakowania silikonów
  • jakość maszyn do produkcji zespoleń z silikonami
  • właściwe dozowanie komponentów silikonów
  • parametry mechaniczne połączeń szkła z silikonem
  • właściwą przyczepność silikonu do szkła i aluminium
  • prowadzoną dokumentację produkcyjną
  • kompetencje załogi oraz kadry kierowniczej

Końcowe wnioski z auditu w  Vitrotermie dają powody do zadowolenia:

  • wysoko oceniono jakość wykonywanych zespoleń
  • licencja na wykonywanie zespoleń strukturalnych strukturalnych z użyciem silikonów Dow Corning została po raz kolejny bez uwag przedłużona.

Jest bardzo istotne  aby  powierzać zespolenia strukturalne  certyfikowanym wykonawcom , gdyż skutki błędów wykonania klejenia konstrukcyjnego szkła do elementów fasady  mogą ujawniać  się po wielu  latach.

do góry