LYDISOLERTE GLASSRUTER

Lydisolerte glassruter

LYDISOLERTE GLASSRUTER

Beskyttelse mot støy har stor betydning for vår livskvalitet. Beskyttelsen bør brukes der du ikke kan eliminere eller redusere støykilden. Glassrutenes gode lydisolerende egenskaper oppnås ved: bruk av laminerte glassruter laget av spesielle folier som betydelig forbedrer rutenes akustiske egenskaper, økning av glassvekt, dvs. bruk av minst en rute med en stor overflatetyngde, asymmetrisk konstruksjon av isolerglassrute, fylling av mellomrom mellom glassruter med tunge dempende gasser.

Gå tilbake til produktliste

De akustiske egenskapene til et vindu bestemmes først og fremst av isolerglassrutens type og konstruksjon. Imidlertid bør man også ta hensyn til slike elementer som vindusprofil, beslag, faglig montering osv. når man velger den riktige løsningen. Verdien av støydemping er ikke lett å beregne. Derfor bør det være fagfolk som velger og tilpasser den riktige løsningen for oss.

Lydbeskyttelse kan kombineres med andre funksjoner som f. eks. varmeisolasjon, sikkerhet, solbeskyttelse, f.eks. gjennom bruk av glassruter med belegg eller laminerte glassruter av en bestemt konstruksjon.

Lydisolerende egenskaper av isolerglass bestemmes i henhold til standarden EN 12354. Størrelsen på demping av luftbåren støy bestemmes av vektet dempingsverdi Rw og tilpasningsindikatorer C og Ctr. Isolerglassruter oppnår lydisolasjon som ligger mellom følgende verdier, avhengig av konstruksjon Rw=28 opptil 53 dB.

 

Tilbake til toppen