VARMEISOLERTE GLASSRUTER (VARMEBESKYTTENDE)

Varmeisolerte glassruter (varmebeskyttende)

VARMEISOLERTE GLASSRUTER (VARMEBESKYTTENDE)

Høyeffektiv varmeisolasjon utgjør i våre dager en betydelig komponent av bevisst bygningsteknologi som tar hensyn til både økologi og økonomi. For å redusere varmetap fra et rom, monteres det vinduer med varmeisolerte glassruter påført et lavt utslipp belegg type ClimaGuard Premium som dekker rutenes innvendige overflater.

Gå tilbake til produktliste

For å lage dette belegget på float glass benyttes det magnetron metode for sprøyting av belegg bestående av meget tynne lag av metaller og metalloksider som er i stand til å reflektere langbølget stråling (f.eks. varme som utstråles fra radiatorer eller varme som avgis av mennesker, dyr og gjenstander), og som samtidig gjør at kortbølget stråling (solstråling) trenger gjennom glasset nesten uten problemer. Solstrålingen som trenger gjennom glasset fører til at vegger, gulv, møbler osv. blir varme og strålingen omdannes til langbølget stråling som blir reflektert tilbake, men ikke slipper ut (den såkalte drivhuseffekten). Anvendelsen av en varmeisolert isolerglassrute i et vindu sikrer også et høyt nivå av komfort i rommet, først og fremst ved å redusere såkalt kald trekk og ved å hindre kondensasjon på vinduene. Fylling av mellomrom i glassruter med edelglass, f.eks. argon eller krypton, medfører en ytterligere reduksjon av varmetap fra et rom.

Hovedparameter som bestemmer termiske isolasjonsegenskaper av isolerglassruter er varmeoverføringskoeffisienten U som beskriver mengden av varme som trenger gjennom glasset og slipper ut. Jo lavere U-verdien er, jo bedre er varmeisolerende egenskaper. Koeffisienten beregnes i henhold til standarden EN 673.

Omfang:

  • 1-kammers isolerglassrute: U=1.6 opptil 0,9 [W/m2K]
  • 2-kammers isolerglassrute:U=0.7 opptil 0.5 [W/m2K]


 

Tilbake til toppen