FAQ

Edelgass blir inført mens isolerglassrute ble presset i en automatisk presse. Prosessen styres av en datamaskin. Gassen er fargeløs, lukter ikke og er ikke gifitg (den finnes stadig i luften vi puster inn).

Når man er på jakt etter en ønsket løsning for seg selv, kan man sjekke om et innglassing som man vil anvende vil gi ønsket resultat når det gjelder gjennomskinnelighet og varmeisolasjon. Man kan gjennomføre en slik kontroll ved hjelp av en enkel applikasjon Guardian Configurator, som kan finnes på undersiden for Bransje og for Arkitekt..

Verdien på varmeoverføringskoeffisient U i en lav-E isolerglassrute er avhengig av type gass som finnes mellom rutene og bredde på avstandsramme. Endring av bredden på avstandsrammen, medfører endring av U-koeffisienten. Omtrentelige U-verdier (fastsatt i henhold til DIN EN 673 T = 10 K) for lav-E glassruter utfylt med argon og luft. Dersom rammens bredde er større enn 18 mm, øker U-verdien på grunn av en konvektiv varmeoverføring inne i en isolerglassrute.

Maksimale størrelser på isolerglassruter som utføres av Vitroterm-Murów S.A. er 2700 x 4000 mm.

Forskjellen mellom GlasMax isolerglassrute og et vanlig tilsvarende produkt er at når du velger GlasMax glassruter kan du være sikker på at dette produktet inneholder materialer av høyeste kvalitet. Utmerkede GlasMax kvalitet er bekreftet med ISiC-sertifikatet. Dette sertifikatet er tildelt av Instituttt for Glass og Keramikk og betyr at GlasMax isolerglassruter er av høyest kvalitet og betydelig overstiger kravnivået fastsatt av standarden for et gitt produktutvalg. En annen forskjell som kjennetegner GlasMax isolerglassruter er deres garanti som kan forlenges opp til en periode på 10 år.

Vanlig garantiperiode er på 5 år. Det er også mulig å kjøpe en ekstra forsikring som forlenger ovennevnte garanti opp til 10 år. Dette er noe helt nytt i glass- og vindusbransjen. Opsjonen for forlenget garanti fungerer på samme måte som ved kjøp av en ekstra garantiperiode ved kjøp av en ny bil eller elektronisk utstyr.

GlasMax Thermo / SuperThermo system av isolerglassruter med magnetron varmeisolerende belegg. Dette begrenser varmetapet til og med opptil 90% sammenliknet med en tradisjonell glassrute.

GlasMax SunBlock / SuperSunBlock - system av isolerglassruter med solbeskyttende belegg. Det beskytter mot overdreven oppvarming av rom, sikrer utmerkede termiske parametre ved en stor lysreduksjon.

GlasMax Silent - system av isolerglassruter med et lydisolerende laminat. Det reduserer bakgrunnsstøy til og med opptil 75%.

GlasMax Secure - system av isolerglassruter med et innbruddssikkert laminat. Det øker sikkerhet vesentlig, noe som gjør det vanskelig å bryte inn i ditt hjem. Dette systemet gir en rabatt på forsikring.

GlasMax Safe - system av isolerglassruter med et sikkert laminat. Det beskytter din familie og deg mot skader forårsaket av glassbrudd fra innsiden.

Hovedoppgaven til hvert multifunksjonssystem av GlasMax isolerglassruter er beskyttelse mot varmetap. Høyeffektiv varmeisolasjon er oppnådd i dette tilfellet ved bruk av ClimaGuard Premium belagt lav-E glass. I tillegg til den meget betydelige beskyttelsen mot varmetap, kan hver av de tilbudte isolerglassrutene ha også mange andre viktige funksjoner som: solbeskyttelse, lydisolasjon, sikkerhet, beskyttelse mot innbrudd, alt dette tilpasses kundens behov.

Vitroterm-Murów S.A. gir en 5-års garanti på de leverte isolerglassrutene når det gjelder tetthet. Denne garantien er gyldig fra produksjonsdatoen plassert på avstandsrammen.

Dersom du vil vite mer om vinduer, gå dypere i spørsmålet, kan du gjøre dette ved å kontakte våre eksperter via et spesielt kontaktskjema. En annen form for å skaffe seg de siste nyhetene om innglassinger er å bruke Nyhetsbrev-opsjon. Når du oppgir din e-postadresse vil du motta de nyeste informasjonene om innhold på nettstedet til GlasMax-program.

Vurdering av kvaliteten på glass og utførelse av isolerglassruter er basert på visuell kontroll utefra gjennomført med det blotte øye i naturlig lys fra avstand på 200 cm. Feil og manlger som ikke er synlige fra denne avstanden er ikke klassifisert som mangler. Det som påvirker vurderingspåliteligheten er gjennomsiktighet av glass, dvs. observasjon av bakgrunnen, mens punkter på glasset ikke bør være spesielt merket. Vurderingen er gjennomført uten kunstig lys og uten direkte solstråling.

Rengjøring av glass kan utføres ved hjelp av allment tilgjengelige midler, men man må ta hensyn til følgende: - faste forurensninger som finnes på et glass, f.eks. rester av mørtel, kan bare fjernes etter at de er blitt fuktet med en stor mengde vann for å gjøre skarpe og harde partikler gjennomvått - etiketter bør fjernes fra rutene straks etter montering av vindu - etiketter bør ikke fjernes med skarpe redskap som kan ripe opp glasset - rester av tetningsmidler, lim fra etiketter og fette flekker kan fjernes med alkohol, og etterpå skylles med vann. Reflekterende belegg som er utsatt for smuss skal rengjøres ved å unngå stoffer som kan skade belegget, dvs. etsende og alkaliske stoffer (fluor, klor).

Alle sertifikater for glassruter produsert av Vitroterm- Murów SA kan lastes ned fra undersiden NEDLASTINGER.

Kondensasjon på glassoverflaten fra innsiden kan forekomme bare på grunn av utilstrekkelig romventilasjon kombinert med en høy fuktighet i rommet. Rom bør riktig ventileres og varmes opp (av hensyn til ens egen helse).

Nei, ikke i alle vinduer. Vitroterm-Murów S.A. anbefaler å høre med mottakeren av vinduer hvor vinduer med sprosser skal monteres før man bestiller dem. Dersom vinduene blir utsatt for vibrasjoner (f.eks. på grunn av stor trafikk, støy), anbefales det ikke å bruke glassruter med dekorative sprosser.

På grunn av varierende forhold ute (endringer i temperatur og luftfuktighet) kan man observere midlertidig kondensasjon som foregår på glassets utvendige overflate. Dette fenomenet forekommer når fuktig luft møter en overflate med lavere temperatur, der luften nedkjøles og det forekommer kondensasjon av overskudd av fuktighet på overflaten. Når det gjelder isolerglassruter, jo lavere varmeoverføringskoeffisient U er, jo kaldere blir utvendige overflater, fordi bare en liten mengde varme slipper ut. Kondensasjonsfenomenet på den utvendige overflaten til isolerglassruter er avhengig av værforhold og egenskapene til glasset. Forekomsten av dette fenomenet bekrefter bare isolerglassrutens høye kvalitet, det er midlertidig og er absolutt ikke en feil.

Informasjonen om at du har kjøpt GlasMax glass kan finnes på avstandsrammen på insiden av en isolerglassrute, på etikket klistret på glassruten og tilhørende teknisk- og salgsdokumentasjon.

Tilbake til toppen