OM OSS

Spółka Akcyjna "Vitroterm-Murów" er en av de største produsentene av isolerglassruter på det polske markedet.

Bedriften fortsetter en over 250-års tradisjon innen produksjon og behandling av bygningsglass i Murów som dateres tilbake til 1755.

I 2014 feiret bedriften i Murów sitt 20-årsjubileum.

"Vitroterm-Murów" SA ligger i Opolskie fylke i et tettsted som heter Murów, 25 km fra Opole i en umiddelbar nærhet til veien mellom Opole og Namysłów.
Bedriften ble etablert i 1994 som et allmennaksjeselskap eid av privatpersoner med kun polsk kapital. Per i dag ansetter vi ca. 150 medarbeidere.
Bedriften eier en tomt med areal på 3,5 ha, et nytt kontorbygg og tre moderne produksjonshaller med et samlet areal på 10 000 kvadratmeter.
Bedriftens kunder er anerkjente fabrikker som produserer vinduer og dører av tre, PVC og aluminium. Bedriften tilbyr også tjenester til privatpersoner.
Vitroterm - Murów SA leverer isolerglassruter og glass over hele Polen og i utlandet.
Bedriften har erfaring, produksjonspotensial, intellektuelt og logistisk potensial som kan sammenliknes med vestlige anerkjente bedrifter i denne bransjen.

Vi tilbyr:

 • isolerglassruter for vinduer og fasader
 • punktfestet glass
 • bygningsglass
 • herdet glass
 • behandling av flatt glass
 • påføring av silketrykk på glass
 • laminering av glass

Glassoverflaten som vi produserer hver uke tilsvarer overflaten til en fotballbane.

Helt fra begynnelsen av bedriftens virksomhet gjennomfører vi konsekvent investerings- og utviklingsprogram som har som formål en stadig utvikling av kvalitet på varer og tjenester som tilbys, samt utvikling av produksjonskapasitet.

Produksjon av isolerglassruter av høyeste kvalitet er basert på de mest moderne maskiner fra anerkjente europeiske bedrifter, herunder GTI Peter Lisec - Østerrike, Bottero - Italia, Reinhardt-Technik-Tyskland.

Bedriften har en TAMGLASS herdeovn, automatisk glassbehandling, tre linjer med mulighet for fylling av glassruter med gasser i linjen (en såkalt presse med gass ON-LINE), moderne skjærseksjoner for float glass og laminert glass, bøyemaskiner for rammer, automater for fylling av rammer med tørrstoff som tar opp fuktigheten, samt utstyr for liming av glass med strukturelle silikoner.

Vitroterm- Murów S.A. har et innovativt integrert datasystem som fullstendig støtter alle etapper i bedriftens virksomhet helt fra mottakelse av ordre, gjennom hele produksjonsprosessen til pakking og forsendelse av ferdig framstilte varer. Bedriften utvikler og moderniserer stadig sin egen transportflåte. Varebilene er utstyrt med hds-systemer for lossing. Når det gjelder logistikken er bedriften meget godt forberedt, og i  fremtiden kan vi gjennomføre leveranse av spesielle isolerglassruter og glass til fasader og interiører i anlegg over hele landet.

 

Til produksjon benytter vi glass fra verdens mest anerkjente konserner, bl.a.: PILKINGTON NSG, SAINT-GOBAIN, GUARDIAN, AGC , EUROGLAS.

Leverandører av tetningsmidler er: KADMAR, TENACHEM, molekylær sil – GRACE, avstandsprofiler: ALUPROF og SAINT GOBAIN.

Vindussprosser kommer fra firmaene HELIMA og ECO IN.

Alle hovedleverandører har implementert ISO 9000 kvalitetsikringssystemer.

Produkter som vi fremstiller har alle nødvendige testsertifikater og relevante godkjenninger fra Instytut Szkła i Ceramiki [Institutt for glass og keramikk]. Sertifikatet for kvalitetsstyringssystem i henhold til PN - EN ISO 9001: 2009 standard utgjør bekreftelsen på produktenes høye kvalitet og en skikkelig kundeservice.

Vitroterm fikk 55. plass blant Finansowe Tygrysy Opolszczyzny [Økonomiske tigrer i Opole-området].

Finansowe Tygrysy Opolszczyzny er en gruppe utvalgte bedrifter fra Opole-området opprettet med grunnlag i fem økonomiske områder.

Det er tatt hensyn til følgende: egenkapitalavkastning, salgsavkastning, omsetningsvekst, profittvekst og netto fortjeneste.

Som en av de få bedriftene i Polen har Vitroterm-Murów fått sertifikatet "Zielone okno" ["Grønt vindu"].

 

Tildeling av sertifikatet er en del av en sosial kampanje som heter "Grønt vindu – bli kvitt av kvikksølvt". Målet med kampanjen er å gjøre polakker bevisste på giftigheten av kvikksølv og å fremme alternative kvikksølvfrie teknologier.

Kvikksølv, til tross for en meget høy giftighet, er fortsatt meget ofte brukt i industrien, og dets avfall  forurenser miljøet permanent. Derfor er det viktig å utdanne fagfolk og publikum om at det finnes alternative kvikksølvfrie teknologier og at deres pris avviker ikke fra de som inneholder skadelig kvikksølv.

Vitroterm har Złoty Certyfikat Rzetelności [Gull Pålitelighetssertifikat]. Det er en bekreftelse på anvendelsen av etiske prinsipper knyttet til rettssikkerhet, ærlighet, åpenhet og ansvarlighet i næringslivet.

Kunder, leverandører og bedrifter vi samarbeider med er enige om at dette sertifikatet bekrefter at Vitroterm-Murów S.A. utvikler forretningsrelasjoner med sine partnere som bygger på gjensidig respekt, tillit og ærlighet.

Bedriften har i mange år handlet etter Den pålitelige bedriftens bud:

 1. Ha også et annet mål enn kun profitt
 2. Ta vare på dine ansatte
 3. Bli med på et samfunnsmessig arbeid
 4. Tenk på miljø før du ødelegger det
 5. Respekter forbrukerkraft.

Gulle Pålitelighetssertifikater som er utstedt av konkurransejury utgjør en bekreftelse på en positiv vurdering av pålitelighet og soliditet av de utmerkede bedriftene. Bedriften som har fått Gull Pålitelighetssertifikat bekrefter sin trygge og stabile posisjon på markedet.

Tilbake til toppen